Vrijwilligersbeleid

Sintvoorieder1


Stichting Sintvoorieder1 in een notendop

 • Iedereen die meewerkt aan Sintvoorieder1 doet dit op volledig vrijwillige basis. Er worden geen onkosten vergoed aan bestuursleden, vrijwilligers en vrienden van de stichting.
 • Alle donaties worden zo veel mogelijk besteed aan sinterklaascadeaus. Wij streven ernaar benodigde producten en diensten door middel van sponsoring (met gesloten beurs) te verkrijgen. Dit om zo duurzaam mogelijk te werken en de lijnen kort en transparant te houden. Tevens doen wij aan fondsenwerving om vooral voor oudere kinderen cadeaus te kunnen kopen. Dit is vaak een onderbelichte groep, waar tevens lastig voor is in te zamelen.
 • Wij proberen een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Dus speelgoed dat te groot is als individueel cadeau geven wij weg aan een speelkamer van een tehuis. Verder schakelen wij actief andere organisaties in, zoals bijvoorbeeld de Weggeefwinkel of Slimme boefjes, als wij spullen tegenkomen/ krijgen waar zij goed gebruik van zouden kunnen maken. Tevens benaderen wij actief bedrijven om “vergeten” voorraden op te speuren.
 • “Zeg wat je doet en doen wat je zegt”, dus transparant zijn in je handelen en afspraken nakomen.
 • Wij zijn een platte organisatie waar een plek is voor iedereen, er is ruimte om elkaar op zaken aan te spreken, als compliment of als feedback. Wij hopen mensen te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen en te laten zien hoe makkelijk het kan zijn om te delen en een steentje bij te dragen, zodat alle kinderen groots van Sinterklaas kunnen genieten.
 • Wij hebben het maken van plezier en een feestelijke beleving van Sinterklaas voor iedereen hoog in het vandaal staan en dragen dit graag uit.

Wie
Stichting Sintvoorieder1 is een vrijwilligersorganisatie (werkzaam in regio Haaglanden en regio Spakenburg/ Amsterdam) die zich inzet om kinderen waarbij Sinterklaas hun huisje voorbij dreigt te gaan te voorzien van een sinterklaascadeau. Esther Blom en Karin van Kesteren zijn in 2010 samen met een clubje vrijwilligers gestart met een inzameling van nieuw en ‘zo goed als nieuw’ speelgoed, die zij als sinterklaascadeau doneerden aan kinderen die afhankelijk zijn van voedselbanken of noodgedwongen in een crisisopvang verblijven (o.a. blijfhuizen, open opvangcentra en begeleid wonen). In 2012 kreeg de succesvolle actie de naam Sintvoorieder1. Ook werd in 2012 gestart in een tweede regio, namelijk regio Bunschoten/Amsterdam. Sinds 2013 is Sintvoorieder1 officieel een stichting met ANBI status. In 2017 hebben wij, mede dankzij de inzet van talloze vrijwilligers, meer dan 5000 kinderen blij kunnen maken met een cadeau.

Wat
Stichting Sintvoorieder1 heeft als doelstelling om zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van0 tot 18 jaar van een sinterklaascadeau ter waarde van ongeveer 15 euro te voorzien. Decadeaus zijn bedoeld voor kinderen voor wie het niet vanzelfsprekend is om iets te krijgenrond 5 december. Vaak zijn deze kinderen afhankelijk van voedselbanken of (crisis)opvang(o.a. blijfhuizen, open opvangcentra en begeleid wonen). Speelgoed dat te groot is om als
individueel cadeau te geven (bijvoorbeeld een racebaan of poppenhuis), wordt alsgroepscadeau aangeboden aan opvanghuizen voor in speelkamers en projecten vantherapeutische of educatieve aard. Voor speelgoed dat wij overhouden of niet bruikbaarachten voor ons eigen doel, proberen wij zoveel mogelijk een andere mooie bestemming te
vinden. Zo wordt een deel geschonken aan o.a. de Weggeefwinkel in Laakkwartier- DenHaag. Daarnaast laten we opvanghuizen, het Leger des Heils en andere instellingenovergebleven speelgoed bij ons uitzoeken.

Waar
Sintvoorieder1 werkt regionaal, naast de regio Haaglanden, zijn wij ook actief in de regio Spakenburg- Amsterdam. Sinds 2018 is de Regio Rotterdam hier nog bijgekomen. 

Waarom
Voor veel kinderen in Nederland is een sinterklaascadeau niet vanzelfsprekend. Ook in regio Haaglanden zijn er veel kinderen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, verblijven in tehuizen of zich bevinden in een kwetsbare positie. Deze kinderen dreigen, terwijl zij er niets aan kunnen doen, buiten de pakjesboot te vallen. Sintvoorieder1 wil ervoor zorgen dat ook bij deze kinderen Sinterklaas een cadeau brengt, zodat ook zij kunnen delen in de feestvreugde rondom 5 december. Maar bovenal het gevoel krijgen gezien te worden en niet overgeslagen te worden. Tenslotte zijn wij van mening dat er ook kinderen zijn met heel veel speelgoed, waar nauwelijks mee gespeeld is en bedrijven met voorraden die niet meer verkocht kunnen worden. Wij roepen particulieren en bedrijven daarom op om zo goed als nieuw speelgoed aan ons te doneren en ons te sponsoren in natura (producten en diensten). Hierbij kunnen wij niet alleen veel kinderen blij maken, maar ook bijdragen aan een duurzame en circulaire economie.
Samengevat betekent “Sint” voor ons, zowel intern als extern: samen, gezelligheid, saamhorigheid, pepernoten eten, vreugde, spanning/ uitkijken naar, Nederlandse traditie, deel van Nederlandse identiteit. En “voorieder1” in het bijzonder: delen, gezien worden, een goed gevoel, inclusiviteit, problemen van alledag even vergeten, aandacht, iedereen gelijk, niet overgeslagen worden, wederkerigheid, open blik, vertrouwen, mensen tot elkaar brengen (tegen eenzaamheid), maatschappelijk bewustzijn voor mensen en milieu (focus op duurzaamheid).

Hoe
Iedereen die meewerkt aan Sintvoorieder1 doet dit op volledig vrijwillige basis. Er worden geen onkosten vergoed (ook geen reiskosten) aan bestuursleden, vrijwilligers en vrienden van de stichting. Alle donaties worden zo veel mogelijk besteed aan sinterklaascadeaus. Wij streven ernaar benodigde producten en diensten door middel van sponsoring (in natura/met gesloten beurs) te verkrijgen.

Vrijwilligerswerk bij Sintvoorieder1?
Vrijwilligerswerk bij stichting Sintvoorieder1 is in niet verplicht en ten alle tijden onbetaald. Het is werk dat in een georganiseerd verband wordt uitgevoerd door mensen die zich herkennen in de waarden en uitgangspunten van onze stichting en ons doel een warm hart toedragen. Het werk is echter niet vrijblijvend, indien iemand zich aanmeldt om bijvoorbeeld in te pakken is het wel de bedoeling dat hij/zij komt en gedurende de dag een actieve
bijdrage levert. Iedereen is welkom om bij onze stichting vrijwilligerswerk te doen. Wij proberen hiervoor via een grote diversiteit aan kanalen mensen uit te nodigen om ons mee te komen helpen. Hierdoor wordt er niet alleen veel werk verzet, maar bieden wij ook een podium voor mensen om elkaar te ontmoeten die elkaar vanwege verschil in leeftijd, achtergrond etc. niet zo snel zouden spreken. Wij staan open voor suggesties van operationele aard, dus wat kan slimmer, sneller, beter? Dit zijn tips, suggesties en verbeteringen waar wij als stichting mee vooruit komen en ons doel ten goede

Waarom werken wij met vrijwilligers?
Sintvoorieder1 werkt met vrijwilligers, omdat het een organisatie is die totaal op vrijwillige  inzet drijft. Wij willen uitdragen, hoe leuk het is om vrijwilligerswerk te doen, hoe laagdrempelig het kan zijn om een keer mee te komen helpen en hoe verrijkend het kan zijn om te geven en/of te delen. Verder kiezen wij er bewust voor om niet met betaalde
krachten te werken omdat iemands intrinsieke motivatie het uitgangspunt moet zijn om deel te nemen aan onze stichting. Hierdoor kunnen wij onze organisatie zo plat en gelijkwaardig mogelijk houden. En kunnen onze uitgangspunten zoals “zeggen wat je doet, en doen wat je zegt” en “bij Sintvoorieder1 is er geen plaats voor meerdere glorie van jezelf” makkelijker tot zijn recht komen. Zonder alle vrijwilligers krijgen wij die duizenden cadeaus niet ingepakt.
Vrijwilligers zijn hiermee een essentieel onderdeel van onze organisatie en cruciaal voor het behalen van onze afgesproken.

Welke verschillende vrijwilligersfuncties zijn er?
Stichting Sintvoorieder1 is een platte organisatie bestaande uit een bestuur en een grote groep vrijwilligers. Sommigen komen een keer per sinterklaasperiode, anderen komen vaker en kennen wij ook al van voorgaande jaren. Het gebeurt ook dat mensen elkaar leren kennen bij Sintvoorieder1 en het volgende jaar samen komen helpen. Er bestaan geen
officiële verschillende vrijwilligersfuncties, er zijn echter wel diverse taken zoals inpakken, sorteren en rapen van cadeaus.
Officieus is er wel een harde kern van vrijwilligers. Dit zijn mensen die proactief aan hebben gegeven in een vroeg stadium van het sint-seizoen betrokken te willen worden bij onze stichting en ook werkzaamheden rondom de inpakdagen op te willen pakken. De werkzaamheden die zij verrichten zijn bijvoorbeeld het bijhouden van de aanmeldingen van vrijwilligers op inpakdagen en het versturen van een bevestigingsmail naar hen. Verder
kunnen de “vrijwilligers plus” worden geïdentificeerd. Dit zijn ervaren vrijwilligers die proactief zaken oppakken tijdens inpakdagen, bijvoorbeeld een coördinerende taak tijdens het inpakken (zij fungeren dan ook als aanspreekpunt voor minder ervaren vrijwilligers) of het meenemen van speelgoed, wat gewassen of gerepareerd moet worden. Zoals eerder
aangegeven geven de harde kern en de vrijwilligers plus zelf aan dat zij meer willen doen voor onze stichting dan de reguliere taken en verloopt bovenstaande organisch. Anderzijds proberen wij als bestuur goed naar mensen te luisteren en als bijvoorbeeld iemand zegt: “ik heb jaren bij parfumerie Douglas gewerkt”, dan weten wij dat dit iemand is met veel
inpakervaring en wordt zo iemand door ons benaderd voor een (tijdelijke) coördinerende rol.
Een officiële functie is de bestuursfunctie. Voor deze functie is vooral de intrinsieke motivatie om je in te zetten voor onze stichting van groot belang, verder spelen de bereidheid om zeker in de maanden oktober en november vol gas te kunnen geven een grote rol. Tenslotte zijn transparant zijn in doen en laten, een aanspreekpunt kunnen zijn, maar ook aangesproken kunnen worden en de regie en bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen essentieel voor het uitvoeren van deze taak.
Hoe verhouden die functies zich ten opzichte van elkaar? Iedereen is gelijk binnen stichting Sintvoorieder1. Het is echter wel zo dat het bestuur, bestuurlijk en eindverantwoordelijk is. Dit komt tot uiting in het feit dat de bestuursleden
verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de stichting, dus op financieel gebied, de zorg voor vrijwilligers en het nakomen van de gemaakte beloftes aan o.a. Voedselbank Haaglanden voor het op tijd leveren van de sinterklaascadeaus voor de juiste leeftijden, geslachten en aantallen.

Brengen alle functies een gelijkwaardige verantwoordelijkheid met zich mee?
Iedereen heeft een gelijkwaardige verantwoordelijkheid binnen de stichting. Behalve de
bestuursleden, zij hebben een bestuurlijke verantwoordelijkheid en zijn
eindverantwoordelijk voor het resultaat, zij zijn hiervoor ook aansprakelijk. Dit betekent dat
er in het bestuur (5 leden) wordt gestemd over bepaalde zaken zoals de besteding van geld
uit fondsen en het aannemen van Goedzakken van de Albert Heijn actie.
Onder wiens bevoegdheid komt de vrijwilliger te werken?
De vrijwilliger valt onder de bevoegdheid van het bestuur van de stichting. Binnen de
stichting is een bestuurslid verantwoordelijk voor het managen van de vrijwilligers, m.a.w.
het werven van vrijwilligers, contactpersoon, planning etc. Zij wordt hier administratief in
bijgestaan door een harde kern vrijwilliger. In de praktijk, dus tijdens inpakdagen, is elk
bestuurslid verantwoordelijk voor de vrijwilligers.

Welke verwachtingen zijn er over de vrijwilliger ten opzichte van de organisatie en
doelgroep?
Wij verwachten van vrijwilligers dat zij zich inzetten om als groep het doel van de stichting te
halen. Dit wil zeggen kwalitatief goede cadeaupakketten samenstellen, met enige
uniformiteit (kinderen kunnen tegelijk een cadeau uitpakken en gaan dan vergelijken). Dit
cadeau moet mooi en met aandacht worden ingepakt. Het is voor ons heel belangrijk dat de
beleving rondom het cadeau kwaliteit, liefde en "Sinterklaas heeft ook aan jou gedacht" is.
En ook al hergebruiken wij spullen en speelgoed, een kind nooit het gevoel krijgt dat het
“tweedehands” is. Hoewel tijdens inpakdagen/ avonden de aanwezige bestuursleden en
enkele ervaren vrijwilligers als coördinatoren en aanspreekpunt fungeren, verwachten wij
van een vrijwilligers dat hij/zij indien er fouten worden geconstateerd dit bij ons melden.
Met de aantallen waar wij mee werken, kan er weleens een foutje insluipen, chocoladeletter
vergeten bijvoorbeeld, wij horen het graag!

Zijn er inspraakmomenten voorzien?
Bij de start van elke inpakdag wordt er tijdens het welkomstwoord en instructie door de
voorzitter aangegeven dat indien je een foutje ziet, wij dit heel graag horen. Ook als je
optimalisatiepunten ziet in het proces, horen wij dit graag.

Wervingskanalen en aanmeldingsprocedure stichting Sintvoorieder1
Eind september na de kick-off meeting worden de inpak- en inzameldata bekend gemaakt
via onze website en FaceBook (FB). Op FB worden evenementen aangemaakt waar mensen
op kunnen reageren. De capaciteit van een inpak-en inzameldag/avond is maximaal 35
personen, inclusief bestuursleden waarvan er minimaal drie aanwezig moeten zijn.

Wervingskanalen
• Via vrienden, familie, bekenden en collega's en ook via mond-op-mondreclame op
sportclubs en schoolpleinen, dit wordt gedaan door bestuursleden, maar ook door
vrijwilligers, zij zijn in deze ambassadeurs van onze stichting.
• Via social media, zoals FB, Instagram, Linked-in en onze website. Wij posten onze
inzamel- en inpakdagen/avonden, foto's van inpakmomenten en voorbereidingen.
Dit alles om potentiele vrijwilligers "warm te maken" voor onze evenementen,
hiervoor is een bestuurslid verantwoordelijk. Tevens gebruiken wij social media voor
het plaatsen van hulpverzoeken voor specifieke spullen, bijvoorbeeld transport of
verhuisdozen. Indien iemand niet in de gelegenheid mocht zijn te komen inpakken,
dan is dit een alternatieve manier om ons (met gesloten beurs) te ondersteunen.
• Actief benaderen van netwerkclubs zoals Rotary, Lions en Sorpotimisten. Deze
organisaties hebben het uitvoeren van vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staan.
Tevens bieden wij ook de mogelijkheid aan bedrijven om met collega’s als MVO- uitje
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een dag bij ons te komen helpen.
• Het samenwerken met vrijwilligersintermediair Den Haag Cares, zij adverteren op
hun site voor onze events.
• Door middel van persberichten in lokale media, waar wij onze inzamel- en
inpakdagen/avonden kenbaar maken.
• Uit ervaring is gebleken dat onze hartelijke en dankbare benadering van mensen die
speelgoed en/of chocoladeletters komen doneren ook een wervende werking heeft
qua vrijwilligers. Er komen mensen bij ons vrijwilligerswerk doen, omdat zij het jaar
ervoor zich zo welkom voelden toen zij speelgoed kwamen doneren.

Aanmelding
Het heeft de voorkeur om de aanmelding via het mailadres info@sintvoorider1.nl te laten
geschieden. Hieronder worden deze maar ook andere aanmeldingsmogelijkheden
beschreven:
Aanmelding via de mail
1. Vrijwilligers mailt de gewenste datum.
2. Sintvoorieder1 controleert in de lijst met aanmeldingen of er plek is (maximaal 35
personen per dag/ avond).
3. Sintvoorieder1 bevestigt de aanmelding of geeft aan dat de dag/ avond vol is.
4. Bevestigen: bedanken voor inschrijven, aangeven wat de tijden zijn (10:00- 16:00uur
tijdens een dag en 19:30- 22:00 uur voor een avond) en het adres (Pegasustraat 7
Den Haag) en dat er vlak voor de betreffende dag nog meer informatie volgt.
5. Afwijzen: bedanken voor getoonde interesse, helaas is er geen plek meer. Als er op
andere dagen nog wel plek is, geven wij dit aan.
6. Bovenstaande stappen worden binnen 7 uren (overdag van 08:00 uur tot 22:00 uur)
uitgevoerd.
7. Vrijwilliger krijgt ongeveer een dag voor inpak- inzameldag/ avond een
herinneringsmail met alvast wat meer informatie over wat er al gedaan is en wat wij
gaan doen. Eventueel ook informatie over lopende acties, zoals “Doneer een
schoencadeau” of “Doneer je naam in chocoladeletters”.

Aanmelding via FB
1. Indien mensen op aanwezig staan bij een evenement krijgen zij een mail of (bij
ontbreken mailadres) een FB bericht met dank voor hun aanmelding en bevestiging
hiervan.
2. Er wordt naar het mailadres gevraagd als wij dat nog niet hebben. Zodat de
herinneringsmail kan worden verstuurd.

Aanmelding via Den Haag Cares
1. Vrijwilligers kunnen zich ook aanmelden via het platform van Den Haag Cares. De
data komen na de kick-off meeting op hun platform, daarbij wordt door
Sintvoorieder1 aangegeven hoeveel plekken er zijn. Dit jaar is dit gelimiteerd tot 2 op
drukke dagen/ avonden en 4 op minder drukke dagen/ avonden.
2. Den Haag Cares houdt de regie op de aanmeldingen. Vijf dagen van tevoren ontvangt
Sintvoorieder1 van Den Haag Cares wie zich heeft aangemeld. Dit is ook zelfstandig
te raadplegen plegen via de site van Den Haag Cares. Sintvoorieder1 krijgt geen
mailadressen van deze vrijwilligers, waardoor er geen herinneringsmail wordt
gestuurd.

Harde selectiecriteria
Er zijn, behalve dat je in principe een volle dag/ avond moet komen als je je aanmeldt, geen
harde selectiecriteria voor het doen van vrijwilligerswerk bij Sintvoorieder1, iedereen is
welkom. Wij hopen dat een vrijwilliger de handen uit de mouwen wil steken en er samen
met ons een gezellige en productieve dag van wil maken.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), verzekeringen en stageplaatsen
Er is noch voor bestuursleden, noch voor vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
nodig, omdat wij geen direct contact hebben met onze afnemers (kinderen).
Alle vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren voor Sintvoorieder1 zijn verzekerd via de
Gemeente Den Haag (Haagse Polis). Dit wordt elke jaar door de penningmeester van onze
stichting gecontroleerd. Onze opslag heeft een brand- en inboedelverzekering. De
inboedelverzekering wordt naarmate wij dichter bij 5 december komen (vanwege de
verhoogde waarde van onze voorraad) opgehoogd en daarna weer verlaagd.
Wij maken (in de toekomst) gebruik van (maatschappelijke) stagiaires en statushouders die
stage komen lopen bij ons. Voor de reguliere stagiaires geldt een stageovereenkomst met de
desbetreffende school. De maatschappelijke stagiaires en statushouders die stage komen
lopen bij ons worden hierin begeleid door hiervoor speciaal aangewezen personen van/ via
PEP.

Hoe ziet een inpakdag eruit?
Wij beginnen elk sinterklaasseizoen met een kick-off meeting (eind september) voor alle
vrijwilligers en vrienden van onze stichting. Tijdens deze dag drinken wij koffie, eten wij taart
en praten wij bij. Ook kijken wij ook even naar hoeveel voorraad er al staat. Het
Sinterklaasseizoen wordt afgesloten met een bedankborrel voor alle betrokkenen (januari).
De locatie (Pegasusstraat7, Den Haag- Binckhorst) is helder aangegeven met een groot bord
buiten en binnen feestelijk versierd. Aan het begin van elke inpakdag/ -avond, waar in totaal
30-35 mensen aanwezig zijn) is er een welkomstwoord en instructie van de voorzitter. Hierin
wordt iedereen welkom geheten, bedankt voor de komst en besproken wat wij die dag/
avond gaan doen. Indien nodig worden er teams samengesteld, afhankelijk van welke
werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd. De werkzaamheden worden kort toegelicht,
hiervoor is eventueel ook een uitgeprinte handleiding beschikbaar. In geval van heel veel
sorteerwerk is er een tafel met voorbeelden van cadeaus die juist wel of juist niet goed zijn
en er wordt uitgelegd waarom. Verder geeft de voorzitter aan dat indien er vragen of
opmerkingen zijn, een vrijwilliger zich kan wenden tot een persoon in een rood
Sintvoorieder1 shirt (bestuurslid of ervaren vrijwilliger). Tenslotte wordt er onderstreept
vooral de inwendige mens niet te vergeten, dus hoe laat wordt er gezamenlijk geluncht
(indien van toepassing) en waar staat de koffie met koek.
Wij houden van elke vrijwilliger bij of hij/zij daadwerkelijk gekomen is, op het inpakmoment.
Wij vragen elke vrijwilliger/ donateur zich te registeren voor de nieuwsbrief. Deze informatie
blijft binnen de stichting en zal nooit aan derden verstrekt worden en wordt slechts gebruikt
voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij komen geen
vrijwilligerscontract overeen met een vrijwilliger, ook niet met vaste/ plus vrijwilligers.
Wij nodigen een vrijwilliger elke inpakdag/ -avond uit om feedback te geven, wij vinden
inspraak erg belangrijk. Wij krijgen tijdens de dag of avond feedback, maar vaak ook aan het
einde van de avond (dit zijn meer suggesties van operationele aard, de desbetreffende
vrijwilliger heeft het proces eens goed gadegeslagen. Veel van deze suggesties zijn ook
daadwerkelijk in onze manier van werken geïmplementeerd). Hier vragen wij ook actief naar
tijdens bijvoorbeeld een bedankborrel, omdat de "heat of the moment" dan voorbij is.
Tenslotte wordt tijdens onze jaarlijkse evaluatie van het afgelopen sint-seizoen ook het
vrijwilligersbeleid uitgebreid onder de loep genomen. Wat ging er goed? Wat kon er beter?
Welke suggesties zijn er uit de groep gekomen? Hoe zijn de verbeterpunten van vorig jaar
bevallen?

Waardering van vrijwilligers
Wij spreken onze waardering uit naar onze vrijwilligers tijdens de inpakdagen, maar ook
tijdens de bedankborrel en de kick-off meeting. Maar vooral met een gezellige en
inspirerende dag of -avond met lekkere catering en een goede sfeer. Waarbij mensen
bijzondere ontmoetingen kunnen hebben met mensen die zij normaal gesproken niet zo snel
tegen zouden komen. Wij hebben ook vrijwilligers en/of donateurs die vanwege
privéomstandigheden niet meer of nooit Sinterklaas vieren, zij ervaren het meehelpen aan
het doel van Sintvoorieder1 als hun viering van Sinterklaas. Tenslotte attenderen wij al onze
vrijwilligers op de kortingspas van PEP. Vrijwilligers die in Den Haag wonen kunnen deze pas
zelf aanvragen en ontvangen. Hiermee kan gebruik gemaakt worden van diverse
aanbiedingen en vrijkaarten op het gebied van wellness, winkels, restaurants en kunst en
cultuur.

Competentieontwikkeling
Sintvoorieder1 doet tot op heden niet officieel aan competentieontwikkeling van
vrijwilligers. Officieus gebeurt dit echter wel. Vrijwilligers die bij ons mee komen helpen
maken gebruik van/ ontwikkelen/ bouwen uit de volgende competenties:
• Samenwerken
• Netwerken
• Initiatief
• Aansturen
• Relatiebeheer
• Creativiteit
• Plannen
• Delegeren
• Besluitvaardigheid
• Resultaatgerichtheid
• Oordeelsvorming.

Dankwoord
Dit document ten bate van de verkrijging van het Haags Keurmerk (HKM) is tot stand
gekomen dankzij de input van onze ervaren vrijwilligers Marije en Marlène Valk en
bestuurslid verantwoordelijk voor het vrijwilligersmanagement, Loes Hellemons. Verder
heeft Janine Koppers namens PEP Den Haag het gehele proces begeleid. Hiervoor wil ik hen,
namens stichting Sintvoorieder1, hartelijk danken.

Den Haag, november 2017,
Floor Bogman- Nieboer
Bestuurslid stichting Sintvoorieder1
(Sinds 2018 bestuurslid af maar actief als ambassadeur Sintvoorieder1) 

Stichting Sintvoorieder1 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Als je je aanmeldt bij ons als vrijwilliger verwerken we je naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook bij het doen van een donatie wordt o.a. je naam en adres verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie. Ook als je gebruik maakt van onze communicatiekanalen kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met ons per email, of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. je telefoonnummer, e-mailadres of je naam. 

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen om onze missie te behalen! We kunnen bijvoorbeeld je gegevens gebruiken om onze boodschap verder te verspreiden of om jouw donatie te verwerken. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Je donatie kunnen verwerken en beheren;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als vrijwilliger;
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken;
 • Je kunnen informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
 • Nieuwe vrijwilligers kunnen werven;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Stichting Sintvoorieder1 verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens; 2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Stichting Sintvoorieder1 van je gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan je kant. Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Sintvoorieder1 in algemene zin, zowel bij Stichting Sintvoorieder1 (via info@sintvoorieder1.nl) als bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via postbus 93374, 2509 AJ Den Haag). Binnen 6 weken handelen wij je klacht af en sturen je onze reactie.

Via info@sintvoorieder1.nl kun je ons verzoeken om je te laten uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven. Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Cookie Statement; wanneer je onze website bezoekt wordt daarvan informatie geregistreerd. Wij gebruiken hiervoor technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Vragen Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Stichting Sintvoorieder1 omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan: info@sintvoorieder1.nl

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid. Datum Privacy Statement: 9 mei 2018