Sintvoorieder1

      Gezocht: Voorzitter en secretaris voor stichting Sintvoorieder1  

Voor ieder kind een Sinterklaascadeau! 

Ben jij op zoek naar een veelzijdige bestuursfunctie? Vind je het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn? Kom dan als vrijwillig bestuurslid het bestuur van de Stichting Sintvoorieder1 versterken en maak het verschil! 

Wist je dat er in Nederland 1 op de 12 kinderen in (verborgen) armoede opgroeit en geen Sinterklaas kan vieren omdat er thuis geen geld is voor een cadeau? In 2022 heeft onze stichting als doel 22.500 kinderen een Sinterklaascadeaupakket te geven. Deze kinderen wonen in 4 regio's in Nederland (Haaglanden, Amsterdam, Rotterdam en Arnhem). Dit jaar breiden we vooral in de regio Haaglanden uit, waardoor we meer kinderen bereiken.  Stichting Sintvoorieder1 vindt namelijk dat elk kind meetelt en elk kind gezien dient te worden. Elk kind is lief geweest en verdient op 5 december een mooi Sinterklaascadeau!

De stichting Sintvoorieder1 is aan de keukentafel begonnen en nu, twaalfeneenhalf jaar later, uitgegroeid tot een organisatie die draait op een kern van ruim 50 vrijwilligers. De stichting is  afhankelijk van donaties. Omdat de stichting groeit en steeds meer kinderen die in (verborgen) armoede opgroeien bereikt, is het nodig de continuïteit van de stichting te waarborgen. Hiervoor wordt de aansturing van de stichting aangepast. Dit betekent dat de huidige voorzitter (en founder) van de stichting de rol van directeur gaat bekleden. De directeur zorgt voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Met het aanstellen van een directeur, wordt het bestuur een beleidsvormend en toezichthoudend orgaan. Het bestuur is eindverantwoordelijk en stelt kaders. Het bestuur stelt het jaarlijkse beleidsplan en de jaarrekening vast en ziet toe op de uitvoering hiervan.

Door de aanpassing van de structuur van onze stichting, zijn wij op zoek naar een maatschappelijk betrokken en bestuurlijk ervaren voorzitter en dito secretaris. 

Het nieuwe bestuur zal bestaan uit 5 leden. Bij de samenstelling van ons bestuur houden we rekening met de ervaring, deskundigheid en het netwerk van de leden in relatie tot de aard en activiteiten van onze stichting. Ook streven we naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit de verschillende gemeenschappen, leeftijdsgroepen en gender.

 

Wie hebben wij nodig?

Voor beide functies is het belangrijk dat je ervaring hebt in een soortgelijke bestuursfunctie in een maatschappelijke organisatie. Je hebt bij voorkeur ervaring met ons nieuwe bestuursmodel en het is helemaal een pré als je ook ervaring hebt met het veranderprocessen.

Je bent in staat de 6 tot 10 bestuursvergaderingen (frequentie nader te bepalen in de nieuwe bestuurssamenstelling) bij te wonen en daar de benodigde voorbereidende werkzaamheden voor te doen. Daarnaast ben je integer en heb je je hart op de juiste plaats zitten. Je steunt het doel van onze stichting volledig en bent bereid je hier vrijwillig voor in te zetten.   


Functieprofiel Voorzitter

Voor Sintvoorieder1 zoeken wij een voorzitter die, samen met de andere bestuursleden en de directeur, richting kan geven aan de invulling van onze missie, het borgen van de continuïteit en de verdere ontwikkeling van de stichting. Je voelt je comfortabel in een richtinggevende en toezichthoudende rol en bent alert op maatschappelijke ontwikkelingen. Onze voorzitter kan goed samenwerken en netwerken en heeft ervaring in het richting geven aan beleid. Je hebt werkervaring in een zakelijke organisatie en bij voorkeur ervaring in het leggen en onderhouden van contacten met publieke en maatschappelijke organisaties. Je bent een verbinder en denkt in kansen. Je visie op de toekomst van de stichting toont durf en daadkracht.  

Werkzaamheden

 • Het (mede) opstellen van het jaarlijkse beleidsplan en de begroting;
 • Het bewaken van de statuten van de stichting;
 • Het voorzitter van de bestuursvergaderingen en samen met de secretaris opstellen van de agenda;
 • Het waken over de nieuwe structuur van de stichting en inbrengen van innovatie focus ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de stichting;
 • Het fungeren als klankbord voor de directeur voor specifieke zaken;
 • Het medeondertekenen van officiële stukken.

Wie ben je verder
Je bent een enthousiaste en proactieve teamspeler en je bent in staat mensen te motiveren. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). je doet wat je zegt en zegt wat je doet, m.a.w. je hebt transparantie hoog in het vaandel staan. Je zet je actief in om de stichting nog beter te profileren en bent bereid je eigen netwerk hiervoor in te zetten.

 

Functieprofiel Secretaris

De secretaris is een van de bestuurlijke pijlers van de stichting. Je vormt ons geheugen en ons geweten. Onze secretaris kan goed samenwerken, netwerken, organiseren en heeft ervaring in het verwoorden van beleid. Wij zoeken daarom een secretaris die in staat is het door het bestuur vastgestelde beleid helder vast te leggen. De secretaris heeft daartoe regelmatig contact met de voorzitter, overige bestuursleden en de directeur. Je bereidt bestuursvergaderingen inhoudelijk en procesmatig voor. De secretaris draagt daarnaast de verantwoordelijkheid voor het verzamelen, ordenen en terugvindbaar maken van het beleid en de besluitvorming van het bestuur.

Werkzaamheden

 • Het (mede) opstellen van het jaarlijkse beleidsplan;
 • Het maken van het jaarverslag (samen met penningmeester en voorzitter);
 • Het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen i.s.m. de voorzitter;
 • Het samen met de voorzitter voorbereiden van de vergaderingen;
 • Het notuleren van bestuursvergaderingen inclusief archivering;
 • Het zorgen voor de voorbereiding en opvolging van de acties van de bestuursleden;
 • Het waken over de nieuwe structuur van de stichting en inbrengen van innovatie focus ten aanzien van de verdere ontwikkeling van de stichting.

Wie ben je verder
Je bent een enthousiaste, secure en proactieve teamspeler. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk). Je doet wat je zegt en zegt wat je doet, m.a.w. je hebt transparantie hoog in het vaandel staan. Je hebt frisse ideeën om de stichting nog beter te profileren en bent bereid je eigen netwerk hiervoor in te zetten.

Wij bieden
Naast dat je bijdraagt aan een heel goed doel waar je veel voldoening uit kunt halen, bieden wij een gezellig en inspirerend bestuur gevestigd in de regio Haaglanden en contacten met organisaties en individuen die zich bezighouden met sociaal-maatschappelijke thema’s.

Meer informatie

Voor meer informatie over de stichting zie www.sintvoorieder1.nl.
Voor informatie over beide functies kan je contact opnemen met Jacqueline van Halem, bestuurslid van de stichting (Jacqueline@sintvoorieder1.nl of 06-54768551) of Esther Blom, directeur (esther@sintvoorieder1.nl of 06-46287388).

Interesse?

Mail je CV, met motivatiebrief voor 23 augustus 2022, naar info@sintvoorieder1.nl.

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagavond 30 augustus of donderdag 1 september op locatie in ons pakhuis in Leidschendam!