Privacyverklaring

Sintvoorieder1

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. Stichting Sintvoorieder1 heeft als doelstelling om zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 0 tot18 jaar van een Sinterklaas kado te voorzien. De kado’s zijn bedoeld voor kinderen voor wie een Sinterklaas kado niet vanzelfsprekend is. Daarnaast willen wij waar mogelijk voorzien in het doneren van kado’s gedurende het jaar zoals groeps-, verjaardags- en troostkado’s. Wij zijn daarbij van jouw bijdrage afhankelijk om deze missie te verwezenlijken. We willen je daarom graag op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Stichting Sintvoorieder1 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

Als je je aanmeldt bij ons als vrijwilliger verwerken we je naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook bij het doen van een donatie wordt o.a. je naam en adres verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van je donatie. Ook als je gebruik maakt van onze communicatiekanalen kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat je contact opneemt met ons per email, of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken we o.a. je telefoonnummer, e-mailadres of je naam. 

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen om onze missie te behalen! We kunnen bijvoorbeeld je gegevens gebruiken om onze boodschap verder te verspreiden of om jouw donatie te verwerken. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Je donatie kunnen verwerken en beheren;
 • Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je inzet als vrijwilliger;
 • Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om een nieuwe donatie te maken;
 • Je kunnen informeren t.b.v. je vrijwilligerswerk;
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen;
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
 • Nieuwe vrijwilligers kunnen werven;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Stichting Sintvoorieder1 verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van donateurs te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens 1. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens; 2. Je hebt het recht van verzet. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Stichting Sintvoorieder1 van je gegevens voor charitatieve doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan je kant. Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Sintvoorieder1 in algemene zin, zowel bij Stichting Sintvoorieder1 (via info@sintvoorieder1.nl) als bij de Autoriteit Persoonsgegevens (via postbus 93374, 2509 AJ Den Haag). Binnen 6 weken handelen wij je klacht af en sturen je onze reactie.

Via info@sintvoorieder1.nl kun je ons verzoeken om je te laten uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven. Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Cookie Statement; wanneer je onze website bezoekt wordt daarvan informatie geregistreerd. Wij gebruiken hiervoor technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Vragen Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Stichting Sintvoorieder1 omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan: info@sintvoorieder1.nl

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzingen in ons beleid. Datum Privacy Statement: 9 mei 2018