Wie zijn wij?

Onze stichting draait volledig op vrijwilligers

Sintvoorieder1 draait volledig op vrijwilligers. Iedereen binnen onze Stichting - vrijwilligers, projectleiders en bestuur - doet het vanuit zijn of haar hart. Ieder jaar zorgen wij ervoor dat de kadootjes voor de kinderen worden gesorteerd en ingepakt. Dit gebeurt op verschillende inzamel- en inpakdagen of avonden. Iedereen is welkom om bij onze stichting vrijwilligerswerk te doen.

Wij proberen hiervoor via een grote diversiteit aan kanalen mensen uit te nodigen om ons mee te komen helpen. Hierdoor wordt er niet alleen veel werkt verzet, maar bieden wij ook een podium voor mensen om elkaar te ontmoeten die elkaar vanwege verschil in leeftijd, achtergrond etc. niet zo snel zouden spreken.

Waarom werken wij met vrijwilligers?

Sintvoorieder1 werkt met vrijwilligers, omdat het een organisatie is die totaal op vrijwillige inzet drijft. Wij willen uitdragen, hoe leuk het is om vrijwilligerswerk te doen, hoe laagdrempelig het kan zijn om een keer mee te komen helpen en hoe verrijkend het kan zijn om te geven en/of te delen. Verder kiezen wij er bewust voor om niet met betaalde krachten te werken omdat iemands intrinsieke motivatie het uitgangspunt moet zijn om deel te nemen aan onze stichting. Hierdoor kunnen wij onze organisatie zo plat en gelijkwaardig mogelijk houden. En kunnen onze uitgangspunten zoals "zeggen wat je doet, en doen wat je zegt" makkelijker tot zijn recht komen. 

Zonder alle vrijwilligers krijgen wij die duizenden cadeaus niet ingepakt. Vrijwilligers zijn hiermee een essentieel onderdeel van onze organisatie en cruciaal voor het behalen van onze afgesproken doelen.

Wil jij je als vrijwilliger opgeven?
Sintvoorieder1 kan nooit genoeg vrijwilligers hebben. Zeker nu we willen groeien en nog meer kinderen blij willen maken. Interesse om je aan te melden? Klik hier.