Wij hebben een missie

Missie, Visie & Doelgroep

Missie
Stichting Sintvoorieder1 wil in Nederland zoveel mogelijk kinderen die opgroeien in (verborgen) armoede een Sinterklaas kado geven.  Sintvoorieder1 is er voor ieder kind, want alle kinderen in Nederland dienen gezien te worden en elk kind telt mee op 5 december.

Visie
Wij willen graag de komende jaren uitbreiden door heel Nederland. Binnen onze bestaande regio’s : Haaglanden, Rotterdam, Bunschoten/Amsterdam en Arnhem, willen we nog meer kinderen  bereiken en daarna de regio's langzaam uitbreiden, 
Tegelijkertijd werken we aan een breed netwerk in deze regio’s. Een breed netwerk is randvoorwaardelijk om in een regio op te starten en zorg te dragen voor distributie van de kado's.

Strategische pijlers
De wens om elk jaar op 5 december weer méér kinderen in het zonnetje te zetten betekent een constante groei van onze stichting. Deze groei is te vertalen naar een aantal structurele organisatie uitdagingen:

 1. Het continu bijstellen en aanscherpen van logistieke processen om elk jaar nóg effectiever en efficiënter te kunnen werken in de piekperiode;
 2. Het langdurig binden en boeien van:
  1. Vrijwilligers: projectleiders en inpakkers;
  2. Intermediairs: zoals voedselbanken, gemeente, maatschappelijk werk,  enz.;
  3. Donateurs: in € en door middel van het leveren van producten en diensten;
 3. Fondsenwerving t.b.v. het uitbreiden van regio’s;
 4. Zichtbaar & Relevant zijn én blijven, 365 dagen per jaar!;
 5. Duurzaamheid

Doelstelling
Stichting Sintvoorieder1 heeft als doelstelling om zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar van een Sinterklaas kado ter waarde van ongeveer €20,- te voorzien. De kado’s zijn bedoeld voor kinderen voor wie een Sinterklaas kado niet vanzelfsprekend is. Vaak zijn deze kinderen afhankelijk van voedselbanken of (crisis)opvang (o.a. blijfhuizen, open opvangcentra en begeleid wonen).

Doelgroep
Onze doelgroep betreft alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar voor wie een Sinterklaas kado niet vanzelfsprekend is.

Vaak is de thuissituatie van deze kinderen verre van ideaal. De kinderen en hun ouders zijn afhankelijk van voedselbanken of andere hulpverlenende instanties.

Overgebleven speelgoed
Voor speelgoed dat wij overhouden of niet bruikbaar achten voor ons eigen doel, proberen we zoveel mogelijk een andere mooie bestemming te vinden. Wij doneren dit aan andere organisaties.