Over ons   
Wie is onze doelgroep

Onze doelgroep betreft alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar voor wie een Sinterklaas kado niet vanzelfsprekend is.

Vaak is de thuissituatie van deze kinderen verre van ideaal. De kinderen en hun ouders zijn afhankelijk van voedselbanken of andere hulpverlenende instanties.

Samenwerking
Om de Sinterklaas kadootjes bij de kinderen te krijgen werkt Sintvoorieder1 nauw samen met de lokale Voedselbanken, Centrum Jeugd & Gezin, School Maatschappelijke Werk, Leger des Heils, gemeenten en overige instanties.

Instanties waar wij mee samenwerken

Wil jij als instantie of intermediair voor jouw cliënt met ons samenwerken, neem contact op!