Wie is onze doelgroep?

Onze doelgroep

Onze doelgroep betreft alle kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar voor wie een Sinterklaas kado niet vanzelfsprekend is.

Vaak is de thuissituatie van deze kinderen verre van ideaal. De kinderen en hun ouders zijn afhankelijk van voedselbanken of andere hulpverlenende instanties.