In de schijnwerpers: Ceviera Mohamedjoesoef

Het lijkt wel alsof de cadeaus elk jaar groter worden!

Vlak voor de verjaardag van Sinterklaas spreek ik Ceviera Mohamedjoesoef. Zij werkt via Xtra Welzijn bij School Maatschappelijk Werk, één van de vaste intermediairs van de stichting Sintvoorieder1. Xtra Welzijn zet zich in voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Dit prachtige gedachtegoed dragen Ceviera en haar collega’s uit op de Haagse scholen en daar wil ik graag meer van weten.

Ceviera vertel eens, wat doet School Maatschappelijk werk?
“School Maatschappelijk Werk (SMW) is een maatschappelijk werker die inpandig werkt in de scholen. Je werkt als School Maatschappelijk Werker (SMW’er) op verschillende scholen en je komt daardoor met heel veel gezinnen in aanraking. Als SMW’er moet je goede kennis hebben van de sociale kaart in jouw regio, daarin is alle informatie van formele en informele organisaties en activiteiten rond kinderen, zorg en welzijn enz. samengebracht.

Ik werk in het preventieve kader en dat wil zeggen dat ik het 1e aanspreekpunt ben voor een school als er problemen worden gesignaleerd bij een kind/gezin. Dit kan van alles zijn. Denk aan pesten of een kind dat met buikpijn naar school gaat vanwege een toets, maar ook wanneer het thuis even niet lekker loopt. Het hoeft niet meteen heel zwaar te zijn. Ik werk nauw samen met een intern begeleider en als er een traject uit voortkomt, dan pak ik dat op. SMW is een partner binnen de school. We voeren 5 tot 10 gesprekken met het kind en/of de ouders. Stel dat gedurende het traject blijkt dat er meer nodig is binnen het gezin of het probleem is te complex voor SMW, dan verwijzen we door. Elk gezin heeft zo zijn eigen problematiek. Het is heel divers en altijd maatwerk”.

TOEVAL
Vier jaar geleden zag ik een berichtje op Facebook voorbij komen van de stichting Sintvoorieder1. Ik had nog nooit van deze stichting gehoord en was gelijk enthousiast: wat leuk! Ik wist gelijk dat dit weleens interessant kon zijn voor ons. Ik heb toen contact opgenomen met Esther (Blom, oprichter en voorzitter van de stichting) en heb haar uitgelegd wat we als SMW doen en dat we veel armoede tegenkomen op de scholen. We werken met ruim 60 SMW’ers in de gemeente Den Haag dus ons netwerk is groot. Ik heb mijn collega’s gevraagd of zij ook enthousiast waren over een eventuele samenwerking met de ‘Sint’. Dat was zo en sindsdien werken we samen. En alleen maar omdat ik bij toeval het berichtje zag!

HET GROTE BOEK
Soms is het verzamelen van de aanmeldingen lastig. Niet alle scholen hebben zicht op welke kinderen er in aanmerking komen voor een cadeau via Sintvoorieder1. Ik heb door de jaren heen een caseload opgebouwd en daardoor weet ik wel een beetje hoe de financiële situatie is binnen gezinnen, maar lang niet altijd. Vaak weet een leerkracht of intern begeleider het ook. Vanuit SMW melden we kinderen aan die in een gezin wonen die tijdens de dure decembermaand net even dat financiële steuntje nodig hebben en waar nog geen andere instanties bij betrokken zijn voor ondersteuning. Dit jaar hebben we voor 770 kinderen cadeautjes aangevraagd en deze zijn allemaal gehonoreerd!  

SINT VOOR IEDER 1
We letten er altijd op dat we voor de broertjes of zusjes van de kinderen die wij in het vizier hebben ook cadeautjes aanvragen. Met name in de Haagse wijken Escamp, Laak en de Schilderswijk wonen vaak wat grotere gezinnen dus dan kom je al snel op dit aantal uit. Gezinnen die aangemeld zijn bij de Voedselbank of een gezinscoach hebben, worden rechtstreeks opgegeven door deze instanties. Kun je nagaan hoeveel kinderen er, alleen al in Den Haag, in een kwetsbare positie opgroeien.

BLIJDSCHAP
De uitlevering van de cadeaus is altijd een hele facilitaire operatie. Aan de kant van de ‘Sint’, maar ook bij ons. Elke SMW’er geeft bij mij zijn/haar aanvragen op en ik stuur vervolgens alles naar de Sint. De cadeaupakketten worden altijd door de ‘Sint’ naar een centraal punt gebracht en elke SMW’er is zelf verantwoordelijk voor de verspreiding naar de gezinnen. Sommige ouders bel ik zelf om de cadeautjes uit te reiken en soms doet de leerkracht die een bepaald gezin heeft aangemeld dit. Alleen al het uitreiken van de cadeautjes aan de ouders brengt al een hoop blijdschap teweeg. Ouders zijn zo blij en opgelucht dat hun kinderen ook gezien en gehoord worden door Sinterklaas. Het lijkt ook wel of de cadeaus elk jaar groter worden!

VERLANGLIJSTJE
De samenwerking met de stichting verloopt super! Ze zijn toegankelijk, bereidwillig en denken altijd mee. Ik vind het heel bijzonder dat deze stichting helemaal draait op vrijwilligers en donaties. Als ik terugkijk naar het begin van onze samenwerking, dan zijn ze zo gegroeid. Niet alleen in het aantal cadeaus wat ze kunnen leveren, maar ook qua organisatie en communicatie. Voor volgend jaar heb ik nog wel een wens. Het zou zo fijn zijn als het lukt om minimaal een dag van te voren (liefst 2) het tijdstip te weten waarop de cadeaupakketten worden geleverd. Wij werken namelijk niet op het kantoor waar het afgeleverd wordt. Iedereen werkt op locatie dus we moeten dit tijdstip echt inplannen zodat we met elkaar kunnen uitladen. De vrijwilligers van de ‘Sint’ helpen ook altijd mee, maar daarnaast heb je echt wel een paar extra handen nodig om alles uit te laden. We hadden dit jaar drie kamers vol dozen!
 
Noot van de redactie:
Een paar dagen na 5 december stuurde Ceviera nog een aantal reacties die zij en haar team ontvingen van ouders en leerkrachten nadat de cadeautjes waren uitgepakt door de kinderen:

DANK JE SINTERKLAASJE
“Nancy, ik ben zo dankbaar voor de cadeaus voor mijn kinderen. Als de corona voorbij is, geef ik je een dikke knuffel”
 “Twee peutermeisjes hadden de dag nadat ze hun cadeaupakket van Sintvoorieder1 hadden gekregen, toevallig allebei de pop bij zich die in het pakket zat. Ze droegen het de gehele ochtend met zich mee tijdens het spelen op de peuteropvang. Onafscheidelijk!”
 
“… En ik wil nog bedanken voor mooie cadeau. Zij heeft dat al geopend. Wat een leuke cadeautjes. Vooral waardeer ik boek van Andersen. Wat leuk voor haar. En toevallig alles wat zij leuk vindt”
“Mijn zoon is heel erg blij met zijn kadootjes, dankjewel nogmaals ”
 
“Super super dankbaar ben ik. De Sinterklaascadeaus zijn goed gelukt. De meiden zijn er heel blij mee. Had totaal niet verwacht dat er zoveel leuke spullen in de pakketten zaten”