In de schijnwerpers: Bilal en Floor!

Samen iets moois creëren: daar word je vrolijk van!

Midden in de 2e piek van het coronavirus spreek ik Bilal Sahin en Floor Bogman allebei telefonisch. Heel veilig en verantwoord, maar wel jammer. Bilal is coördinator bij Vadercentrum Adam in het Haagse Laakkwartier en Floor is ambassadeur en oud-bestuurslid van de Stichting Sintvoorieder1 en een vaste vrijwilliger in het Vadercentrum. Ze hebben allebei een groot hart voor mensen die, om wat voor reden dan ook, extra hulp kunnen gebruiken. Daarom had ik ze graag persoonlijk ontmoet!

EVEN VOORSTELLEN
Bilal Sahin is coördinator bij Vadercentrum ADAM in het Haagse Laakkwartier. Het Vadercentrum bestaat 20 jaar en is bedoeld om mannen in achterstandssituaties de kans te bieden om zich verder te ontwikkelen. Door het volgen van een internetcursus, taalonderwijs of een debat over opvoeding kunnen zij hun maatschappelijke positie versterken. Onder het Vadercentrum vallen ook initiatieven als de Weggeefwinkel, Repair Café, Klusteam “Mooi Laak” en het buurtvaderproject “Al Wasl”.
Floor Bogman is freelance loopbaancoach en trainer en daarnaast is ze vanaf het eerste uur vrijwilliger bij de stichting Sintvoorieder1 en bij het Vadercentrum Adam. Ze heeft een zwak voor mensen met een kwetsbare positie in de maatschappij en daar zet zij zich in haar vrije tijd voor in. Floor doet dit vanuit oprechte interesse, zonder oordeel en met heel veel inzet.  

KRUISBESTUIVING
Bilal: “Vanaf de start ben ik betrokken bij het Vadercentrum. Nog steeds zijn mannen een vergeten doelgroep. Men denkt nog steeds in clichés zoals ‘mannen huilen niet’, ‘mannen redden zich wel’ en ‘alle mannen kunnen klussen’. De mannen in ons centrum zijn over het algemeen harde werkers en krijgen via hun werkgever niet de kans om andere vaardigheden te leren. Wij helpen ze op weg om zich verder te ontwikkelen en daarvoor werken we samen met heel veel verschillende instanties en organisaties. De samenwerking met de stichting Sintvoorieder1 is ongeveer zeven jaar terug begonnen. De vrijwilligers die betrokken zijn bij het Vadercentrum en de Weggeefwinkel hebben samen besloten om nauw met de stichting samen te werken omdat we allemaal vinden dat Sintvoorieder1 een prachtig initiatief is”.
Floor: “In het prille begin, toen de stichting Sintvoorieder1 nog heel klein was, hebben we voor het eerst overgebleven spullen naar de Weggeefwinkel gebracht. De vrijwilligers van de Weggeefwinkel hebben ons daarna geholpen met de verhuizing naar onze nieuwe locatie. Sindsdien hebben we regelmatig contact en delen we onze spullen, vrijwillige mankracht en netwerken met elkaar. Op deze manier ontstaan er mooie initiatieven. Zo is er bijvoorbeeld een mooie samenwerking tot stand gekomen tussen de Weggeefwinkel en een verzorgingstehuis in Den Haag. Kleding en spullen van overledenen krijgen door tussenkomst van de Weggeefwinkel een nieuwe bestemming”.

WIN-WIN
Bilal: “Floor is vrijwilliger in het Vadercentrum. Via haar kom ik in aanraking met de vrijwilligers van de stichting Sintvoorieder1. Ik werk met heel veel mensen en organisaties samen in de wijk, maar de vrijwilligers van de ’Sint’ raken mij omdat ze altijd aardig, creatief en hulpvaardig zijn. Deze stichting heeft hoog opgeleide vrijwilligers en dat merk je in de samenwerking. We hebben een warme band. We voelen van elkaar dat de intentie goed is en daarom helpen we elkaar graag”.
Floor: “In 2019 heb ik een opleiding voor gecertificeerd trainer gevolgd via PEP, een onderdeel van de gemeente Den Haag ter bevordering van emancipatie en participatie. Voor deze opleiding moest ik uiteraard vlieguren in de praktijk maken onder toeziend oog van een gecertificeerd trainer. Ik heb toen aan Bilal gevraagd of ik dit bij het Vadercentrum kon doen. Sindsdien heb ik wekelijks een inloopspreekuur op dinsdag tussen 13.00 – 14.30 uur waarbij alle vragen rondom solliciteren op een laagdrempelige manier gesteld kunnen worden. Het vrijwilligerswerk wat ik bij het Vadercentrum doe ligt dichtbij mijn beroep als coach en daarom ben ik het ook blijven doen. Ik vind het fijn om op deze manier te kunnen helpen”.

AANDACHT
Bilal: “Normaal gesproken organiseren we altijd een sinterklaasfeest in de Weggeefwinkel, maar vanwege het coronavirus moeten we dit jaar iets anders organiseren. We gaan met een sinterklaastour de wijk in! We versieren onze bussen en we rijden hiermee sinterklaas en de wijkagent door Laak. Wij brengen de cadeautjes van de Stichting Sintvoorieder1 naar de kinderen in het Laakkwartier. Voorafgaand delen we een sinterklaaskleurplaat uit aan de klanten van de Weggeefwinkel. De kinderen kunnen de plaat inkleuren en weer bij ons inleveren”.
Floor: “De kinderen die via de sinterklaastour cadeautjes krijgen zijn niet aangesloten bij de Voedselbank, maar groeien wel op in een kwetsbare situatie. Hun ouders hebben zelf niet de middelen om sinterklaascadeautjes te kopen en voor hen heeft Bilal cadeautjes aangevraagd bij ons. De Weggeefwinkel heeft een enorme achterban die precies weten welke gezinnen hulp kunnen gebruiken. Sintvoorieder1 vindt het belangrijk dat alle kinderen gezien en gehoord worden door Sinterklaas”.

TROTS
Bilal: “De uitbraak van het coronavirus zorgt voor grotere armoede. De mensen die het al zwaar hadden worden extra getroffen, maar ook gezinnen die eerst wel hun hoofd boven water konden houden, redden het nu niet zonder hulp. Alle problemen stapelen zich op en daarnaast is de groeiende eenzaamheid ook een grote zorg. Het Vadercentrum is een multiculturele smeltkroes. Iedereen is welkom in ons centrum: zwart, wit, laag- en hoog opgeleid, gelovig en ongelovig en alle activiteiten worden in harmonie uitgevoerd. Daar ben ik heel trots op!”.
Floor: “Ik was er vanaf het eerste uur bij, toen we nog vanuit de woonkamer van Esther (Blom, oprichter en voorzitter stichting Sintvoorieder1) werkte. Toen we een stichting werden ben ik jarenlang bestuurslid geweest. In 2017 ben ik ambassadeur geworden omdat ik het belangrijk vind om plaats te maken voor nieuwe bestuurders. Een frisse blik is belangrijk. Ik maak als ambassadeur deel uit van het team dat de fondsen en de financiële donaties regelt. We streven ernaar om elk jaar weer meer sinterklaascadeautjes uit te kunnen delen. De kruisbestuiving die hierdoor ontstaat tussen mensen van onze stichting en andere stichtingen en instanties, is een prachtige bijvangst. Samen iets moois creëren waarmee je de ander blij maakt, daar word je zelf ook vrolijk van!”.