Vrienden

Vele partners, sponsors, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren dragen stichting Sintvoorieder1 een warm hart toe. Zij maken het mogelijk om onze doelstellingen te verwezenlijken, waarvoor heel veel dank!