Verantwoording

  • Iedereen die meewerkt aan Sintvoorieder1 doet dit op volledig vrijwillige basis.
  • Er worden geen onkosten vergoed aan bestuursleden, vrijwilligers en vrienden van de stichting.
  • Alle donaties worden zo veel mogelijk besteed aan sinterklaaskado’s.
  • Wij streven ernaar benodigde producten en diensten door middel van sponsoring (in natura) te verkrijgen.
  • Speelgoed dat te groot is om als individueel kado te geven (bijvoorbeeld een racebaan of poppenhuis), wordt als groepskado aangeboden aan opvanghuizen voor in speelkamers en projecten van therapeutische of educatieve aard.
  • Verder worden er voor diverse tehuizen en instellingen kadokasten gevuld. Zodat ook door het jaar heen, in geval van een verjaardag of groot verdriet, een presentje of knuffel te vergeven is.
  • Speelgoed wat wij overhouden, schenken wij zoveel mogelijk aan andere goede doelen. Zo wordt een deel geschonken aan Dorcas. Zij delen het speelgoed uit aan kinderen in ontwikkelingslanden en voormalig Oost-Europa. Kijk voor meer informatie op www.dorcas.nl. Ook gaat een deel van dit speelgoed naar Weggeefwinkel Den Haag.
    Daarnaast laten wij opvanghuizen, het Rode Kruis en andere instellingen overgebleven speelgoed bij ons uitzoeken.

ANBI-status


Stichting Sintvoorieder1 is een goed doel met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status is ons door de overheid toegekend. Als je een financiële schenking doet aan onze stichting, mag je deze dankzij de ANBI-status (onder voorwaarden) als aftrekpost aanmerken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De overheid stelt daar als eis tegenover dat wij openheid van zaken geven. Voor meer informatie over onze baten en lasten verwijzen we je naar ons financiële jaarverslag.