We zoeken projectleiders!

Sintvoorieder1 heeft diverse vacatures voor projectleiders (vrijwilligersfuncties)

De afgelopen jaren zijn we met Sintvoorieder1 gegroeid. Zowel qua aantallen kado’s, als aantal vrijwilligers, sponsors, donateurs en instanties waar we mee samenwerken. Daar zijn we trots op en deze groei willen we doorzetten. En moeten we ook doorzetten, want alleen al in de regio Haaglanden leeft helaas 1 op de 4 kinderen onder de armoedegrens.

In het kader van deze groeiambitie willen we onder andere een vestiging in Rotterdam starten en het aantal kadopakketten in de regio’s Haaglanden en Bunschoten/ Amsterdam aankomende jaren laten stijgen. Om dit te helpen verwezenlijken hebben we vacatures voor projectleiders voor de regio’s Bunschoten/ Amsterdam en Rotterdam. Hieronder lees je meer over deze interessante functies.

Heb je interesse in 1 van deze functies, dan ontvangen we je reactie graag voor 11 mei 2018 via info@sintvoorieder1.nl. Vermeld daarbij naar welke regio je interesse uitgaat.

We kijken uit naar jullie reactie en eventuele vragen!

 

Functieprofielen

Algemeen

Voor alle drie de regio’s geldt dat het een nieuwe functie betreft, die samen met het bestuur verder vorm kan worden gegeven.

We zoeken voor alle regio’s 2 projectleiders. Je zult dus samen met een andere projectleider aan de slag gaan voor jouw regio en samen kun je de taken verdelen.

Het betreffen functies met een zelfstandig karakter. Hoewel het bestuur altijd eindverantwoordelijk is, zul je veel vrijheid hebben bij het oppakken van de werkzaamheden. Uiteraard is daarbij een goede onderlinge afstemming belangrijk.

Binnen deze functies val je onder 2 bestuursleden. Met hen zal je operationele vergaderingen hebben (samen in te plannen). Ook zullen zij je waar nodig ondersteunen en faciliteren.

We verwachten dat deze functie je in de piekperiode, te weten medio oktober t/m 4 december ongeveer 10 uur per week zal kosten. De rest van het jaar zal de werkbelasting circa 4 tot 6 uur per maand zijn.

Alle deze functies zijn op vrijwillige basis.

—————————————–
Projectleiders regio Bunschoten/ Amsterdam (m/v)

Voor de regio Bunschoten/ Amsterdam is Sintvoorieder1 is op zoek naar 2 vrijwilligers die de functie van projectleider willen gaan invullen. Deze vestiging betreft een bestaande, goed georganiseerde vestiging. Binnen de regio Bunschoten/ Amsterdam heeft Sintvoorieder1 de ambitie om te groeien wat betreft het aantal kadopakketten wat we uitreiken, sponsors en instellingen waar we mee samenwerken.

Kerntaken
– Sintvoorieder1 regio Bunschoten/ Amsterdam nog succesvoller maken;
– Het werven en inplannen van vrijwilligers voor de inzamel- en inpakdagen;
– Het organiseren en goed laten verlopen van deze inzamel- en inpakdagen;
– O.b.v. de bestaande structuur waar mogelijke vernieuwingen aanbrengen voor Sintvoorieder1 Haaglanden;
– Relaties met doelgroepen onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.

Welke persoonlijke kenmerken zoeken we?
– Affiniteit met Sintvoorieder1 en haar doelstellingen
– Zelfstandig
– Operationeel sterk
– Kunnen organiseren en plannen
– Zelf beslissingen kunnen nemen, maar ook aanvoelen wanneer dat in een groter verband moet worden gedaan
– Organisatiesensitiviteit
– Verbindend (met o.a. de vrijwilligers)

——————————————–
Projectleiders Rotterdam

De vestiging Rotterdam is een nieuw op te zetten vestiging. Dit betreft dus echt een pioniersfunctie!

Kerntaken
– Het opzetten van een nieuwe vestiging in Rotterdam met daarbij het werven van een vast team van vrijwilligers;
– Ontdekken wat de mogelijkheden voor de stichting zijn in Rotterdam;
– Samen met het bestuur de doelstellingen voor Rotterdam voor 2018 – 2020 bepalen;
– Verbinding zoeken met de doelgroepen in Rotterdam;
– Vrijwilligers inzamel- en inpakdagen werven;
– Vrijwilligers inplannen voor de werkzaamheden;
– Kansen signaleren voor Sintvoorieder1 in Rotterdam en omgeving. Denk daarbij aan sponsors werven, samenwerking met andere goede doelen opzetten, lokale inzamelinitiatieven stimuleren etc.

Welke persoonlijke kenmerken zoeken we?
– Affiniteit met Sintvoorieder1 en haar doelstellingen
– Ondernemend
– De kracht en energie om dingen op te zetten
– Pionier
– Creatief
– Overtuigend
– Verbindend (met oa. de vrijwilligers)
– Netwerk hebben in Rotterdam
– Zelf beslissingen kunnen nemen, maar ook aanvoelen wanneer dat in een groter verband gedaan moet worden.
– Organisatiesensitiviteit