Bedrijven

Wil je met je eigen bedrijf of met het bedrijf waar je werkzaam bent, een bijdrage leveren aan de activiteiten van Sintvoorieder1? Dat kan op de volgende manieren:

  • Organiseer een (kado)-inzamelingsactie binnen je bedrijf of afdeling.
  • Je kunt ons ook financieel steunen door een bijdrage over te maken op: NL59 RABO 0135 3086 58 t.n.v. Stichting Sintvoorieder1 te Den Haag. Deze bijdrage geeft ons de mogelijkheid om kado’s te kopen voor de leeftijdsgroep vanaf 12-18 jaar, waar wij meestal tekort komen.

Wil je meer informatie over hoe je ons kan helpen of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op via: info@sintvoorieder1.nl.

Verlanglijstje
Wil je weten wat kinderen graag als kado zouden willen hebben? Wij hebben een verlanglijstje opgesteld, deze kun je hier vinden.

ANBI status
Wij hebben als stichting de ANBI status. Als je een financiële schenking doet aan onze stichting, mag je deze dankzij de ANBI-status (onder voorwaarden) als aftrekpost aanmerken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit geldt voor giften boven een bedrag van € 227,- euro. De aftrek bedraagt, volgens artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting, ten hoogste 6 procent van de winst. Voor meer informatie zie www.anbi.nl.

De overheid stelt daar als eis tegenover dat wij openheid van zaken geven. Voor meer informatie over onze stichting en onze baten en lasten verwijzen wij je naar ons beleidsplan en financiele jaarverslag.