Aanmelden bij Sintvoorieder1

Wil je je kind(eren) bij ons aanmelden? Of weet je kinderen, die een kado via Sintvoorieder1 kunnen gebruiken? Meld deze dan aan.

Aanmelden kan niet individueel of rechtstreeks bij ons. Wij kunnen alleen kinderen via intermediairs als voedselbanken en crisisopvang bedienen. Als je je bij deze intermediair aanmeldt, dan ontvang je of het aangemelde gezin vlak voor 5 december via hen het juiste aantal kado’s van ons!

Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld.